گریپ‌فروت، گویی هدیه‌ای از بهشت برای سلامتی قلب و فشارخون