طعمی که هرگز فراموش نمی‌شود


شرکت عالیفرد تمام سلایق را در نظر گرفته است و به همین خاطر از کسانی که از مزه مالت لذت می‌برند، غافل نشده است. نوشیدنی مالت، نوشیدنی پرطرفداری که با کیفیت بالا و البته در طعم‌های مختلف برای ذائقه‌های متفاوت تولید شده است.