تکه‌های میوه رو مزه کن!

جزئیات... جزئیات مهمه! 
و جزئیات یه آبمیوه چی میتونه باشه غیر از مواد تشکیل دهنده‌ا‌ش؟ 
مواد سالم و تازه‌ست که مهمه.

سن‌ایچ فروتی