شرکت عالیفرد (سن ایچ)، برای چهارمین سال متوالی برگزیده جشنواره ملی سلامت غذا شد