شرکت عالیفرد (سن ایچ) برنده لوح و تندیس زرین دهمین جشنواره برند محبوب