این شما و این هم سن ایچ میکس برای خوشگذرونی

از تـرکیب چند چیز هـمیشه اتفاقات جذاب و هـیجان انـگیز درسـت میشه با میکس آدمهای مختلف ، میکس خوراکی و نوشیدنی های خوشمزه و میکس آهنگهای با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

میکس مرکبات
از تـرکیب چند چیز هـمیشه اتفاقات جذاب و هـیجان انـگیز درسـت میشه با میکس آدمهای مختلف ، میکس خوراکی و نوشیدنی های خوشمزه و میکس آهنگهای با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

Lime
Grapefruit
Orange

دارو دسته نارنجی ها وارد میشوند، حالا که همشون یه جا جمع شدن به راحتی میشه به جمعشون پیوست...

میکس آناناس و استار فروت
از تـرکیب چند چیز هـمیشه اتفاقات جذاب و هـیجان انـگیز درسـت میشه با میکس آدمهای مختلف ، میکس خوراکی و نوشیدنی های خوشمزه و میکس آهنگهای با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

Lime
Pineapple
Apple
Starfruit

این جمع ستاره هاست از سرزمین های استوایی...
دعوت این جمع و این میکس رو نمیشه رد کرد

میکس انار و آلبالو
از تـرکیب چند چیز هـمیشه اتفاقات جذاب و هـیجان انـگیز درسـت میشه با میکس آدمهای مختلف ، میکس خوراکی و نوشیدنی های خوشمزه و میکس آهنگهای با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

Sour cherry
White grapes
Pomegranate

حتی وقتی اسم این میکس میاد، آب از دهن همه راه می افته...
پس ادامه داستان رو میسپارم به خودتون ...

از تـرکیب چند چیز هـمیشه اتفاقات جذاب و هـیجان انـگیز درسـت میشه با میکس آدمهای مختلف ، میکس خوراکی و نوشیدنی های خوشمزه و میکس آهنگهای با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

Passion Fruit
Pineapple
Mango
Orange

این جمع ستاره هاست از سرزمین های استوایی... دعوت این جمع و این میکس رو نمیشه رد کرد

از تـرکیب چند چیز هـمیشه اتفاقات جذاب و هـیجان انـگیز درسـت میشه با میکس آدمهای مختلف ، میکس خوراکی و نوشیدنی های خوشمزه و میکس آهنگهای با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

Lime
Apple
Orange
Kiwi

برای اینکه جمعتون همیشه سبز باشه شمارو دعوت میکنیم به میکس سبزهای بامزه ... خوش بگذره

میکس کرن بری و گریپ فروت
از تـرکیب چند چیز هـمیشه اتفاقات جذاب و هـیجان انـگیز درسـت میشه با میکس آدمهای مختلف ، میکس خوراکی و نوشیدنی های خوشمزه و میکس آهنگهای با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

Apple
Grapefruit
Cranberry

این مهمونی تم قرمز داره، همه میوه های قرمز دور هم جمع شدن، اگه طرفدار هرکدوم از اونا باشی حتما خوش میگذره

لطفا صفحه را MAXIMIZE کنید!

PINEAPPLE AND STARFRUIT POMEGRANTE AND SOUR CHERRY CITRUS CRANBERRY AND GRAPEFRUIT
جمع باحالا!
میکس مزه ها

این شما و این هم سن ایچ میکس برای خوشگذرونی

از ترکیب چند چیز همیشه اتفاقات جذاب و هیجان انگیز درست میشه با میکس آدم های مختلف، مـیکس خوراکی و نـوشیدنی هـای خوشمزه و میکس آهنگ های با حال و جذاب میشه یه مهمونی با حال و خاطره انگیز ساخت

telegram instagram

میکس مرکبات
دارو دسته نارنجی ها وارد میشوند،
حالا که همشون یه جا جمع شدن به راحتی میشه به جمعشون پیوست...

Lime
Grapefruit
Orange
telegram instagram

میکس آناناس و استار فروت
این جمع ستاره هاست از سرزمین های استوایی...
دعوت این جمع و این میکس رو نمیشه رد کرد

Lime
Pineapple
Apple
Starfruit
telegram instagram

میکس انار و آلبالو
حتی وقتی اسم این میکس میاد، آب از دهن همه راه می افته...
پس ادامه داستان رو میسپارم به خودتون ...

Sour cherry
White grapes
Pomegranate
telegram instagram

این جمع ستاره هاست از سرزمین های استوایی... دعوت این جمع و این میکس
رو نمیشه رد کرد

Passion Fruit
Pineapple
Mango
Orange
telegram instagram

برای اینکه جمعتون همیشه سبز باشه شمارو دعوت میکنیم به
میکس سبزهای بامزه ... خوش بگذره

Lime
Apple
Orange
Kiwi
telegram instagram

میکس کرن بری و گریپ فروت
این مهمونی تم قرمز داره، همه میوه های قرمز دور هم جمع شدن، اگه طرفدار هرکدوم از اونا باشی حتما خوش میگذره

Apple
Grapefruit
Cranberry