رویداد استارت‌آپی دانشگاه عالیفرد؛ پیشروی در مسیر خلاقیت و نوآوری