شركت عاليفرد توليد كننده محصولات سن ايچ به منظور تصدی پست های سازمانی ذيل از افراد خلاق، خودانگيخته، علاقمند به يادگيری و
دانش آموخته از دانشگاه های معتبر جهت همکاری دعوت می نمايد .

ردیف عنوان شغلی محل اشتغال شرايط
1 کارشناس آزمایشگاه میکروبی

فیروزکوه

 • حداقل کارشناسی میکروبیولوژی
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • آشنایی کامل با دستگاه های میکروبیولوژی
 • آشنایی با سیستم های مدیریتی (استانداردهای ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ ، ۱۸۰۰۱ ، ۱۷۰۲۵ ، ۲۲۰۰۰ ، HACCP)
2 تکنسین تاسیسات و اطفاء حریق

فیروزکوه

 • حداقل کاردانی تاسیسات - مکانیک
 • حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط
 • تسلط بر ماشین آلات و تجهیزات تاسیساتی و سیستم اطفاء حریق
 • توانایی انجام جوشكاری ساده
3 كارشناس ارشد توسعه محصول

ساوه

 • حداقل كارشناسی صنایع غذایی
 • حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط
4 تكنسین برق

ساوه

 • كاردانی برق
 • حداقل 3 سال سابقه كاری مرتبط
 • آشنایی با مبانی برق و سیستم های توزیع قدرت
 • آشنایی با سرویس و نگهداری پست های 20 كیلو ولت
5 تكنسین سردخانه

ساوه

 • حداقل كاردانی برق/مكانیك
 • حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط
6 كارشناس برنامه ریزی

ساوه

 • كارشناسی صنایع
 • حداقل 2 سال سابقه مرتبط با برنامه ریزی تولید
1اطلاعات شخصی
2مقطع تحصیلی
3سوابق کاری
4مهارت ها
5ميزان آشنایی با زبان خارجی
6پایان
Item 1

Item 1

میزان مهارت شما در

Item 1

شما می توانید فایل رزومه خود را در صورت تمایل ضمیمه نمایید.افراد واجد شرايط می توانند ، مشخصات و سوابق كاری خود را با ذكر رديف و عنوان شغلی مورد درخواست به ايميل recruitment@sunich.org ويا نمابر 88838553 ارسال نمايند.