شركت عاليفرد توليد كننده محصولات سن ايچ به منظور تصدی پست های سازمانی ذيل از افراد خلاق، خودانگيخته، علاقمند به يادگيری و
دانش آموخته از دانشگاه های معتبر جهت همکاری دعوت می نمايد .

ردیف عنوان شغلی محل اشتغال شرايط
1 كارشناس ارشد توسعه محصول

ساوه

  • حداقل كارشناسی صنایع غذایی
  • حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط
2 تكنسین برق

ساوه

  • كاردانی برق
  • حداقل 3 سال سابقه كاری مرتبط
  • آشنایی با مبانی برق و سیستم های توزیع قدرت
  • آشنایی با سرویس و نگهداری پست های 20 كیلو ولت
3 تكنسین سردخانه

ساوه

  • حداقل كاردانی برق/مكانیك
  • حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط
4 كارشناس برنامه ریزی

ساوه

  • كارشناسی صنایع
  • حداقل 2 سال سابقه مرتبط با برنامه ریزی تولید
1اطلاعات شخصی
2مقطع تحصیلی
3سوابق کاری
4مهارت ها
5ميزان آشنایی با زبان خارجی
6پایان
Item 1

Item 1

میزان مهارت شما در

Item 1

شما می توانید فایل رزومه خود را در صورت تمایل ضمیمه نمایید.افراد واجد شرايط می توانند ، مشخصات و سوابق كاری خود را با ذكر رديف و عنوان شغلی مورد درخواست به ايميل recruitment@sunich.org ويا نمابر 88838553 ارسال نمايند.