شركت عاليفرد توليد كننده محصولات سن ايچ به منظور تصدی پست های سازمانی ذيل از افراد خلاق، خودانگيخته، علاقمند به يادگيری و
دانش آموخته از دانشگاه های معتبر جهت همکاری دعوت می نمايد .

ردیف عنوان شغلی محل اشتغال شرايط
1 كارشناس بهداشت حرفه ای

فیروزكوه

 • دارای مدرك كارشناسی بهداشت حرفه ای
 • حداقل 1 سال تجربه كارمرتبط
 • آشنایی به زبان انگلیسی
 • امكان اقامت در فیروزكوه
2 تكنسین تاسیسات

فیروزكوه

 • دارای مدرك كاردانی یا كارشناسی تاسیسات، برق یا مكانیك
 • حداقل 2 سال تجربه كارمرتبط
 • آشنایی با ماشین آلات تاسیساتی و سیستمهای حرارتی و برودتی
 • امكان اقامت در فیروزكوه
3 كارشناس كنترل كیفیت

فیروزكوه

 • دارای مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد صنایع غذایی یا شیمی
 • حداقل 2 سال تجربه كارمرتبط
 • آشنایی با استانداردهای ایزو
 • امكان اقامت در فیروزكوه
4 كارشناس ارشد تحقیق و توسعه

تهران

 • دارای مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد صنایع غذایی
 • حداقل 2 سال تجربه كارمرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
5 كارشناس بازرگانی خارجی

تهران

 • دارای مدرك كارشناسی مدیریت بازرگانی یا رشته های مرتبط
 • حداقل 3 سال تجربه كارمرتبط
 • تسلط كامل به زبان انگلیسی
6 كارشناس شكایت مشتریان

تهران

 • دارای مدرك كاردانی یا كارشناسی
 • حداقل 2 سال تجربه كارمرتبط
 • آشنایی به زبان انگلیسی در سطح Intermediate
7 كارشناس برنامه ریزی مواد

فیروزكوه

 • دارای مدرك كارشناسی صنایع
 • حداقل 2 سال تجربه كار مرتبط
 • امكان اقامت در فیروزكوه
8 كارشناس تحقیق و توسعه

ساوه

 • دارای مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد صنایع غذایی
 • حداقل 1 سال سابقه كارمرتبط
 • آشنایی با استانداردهای ایزو
 • تسلط به زبان انگلیسی
9 مدیر آزمایشگاه و كنترل كیفیت فیروزكوه
 • دارای مدرك كارشناسی و یا كارشناسی ارشد صنایع غذایی، شیمی و میكرو بیولوژی
 • حداقل 8 سال تجربه كار مدیریتی مرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • آشنایی با سیستمهای مدیریتی و استانداردهای ایزو
1اطلاعات شخصی
2مقطع تحصیلی
3سوابق کاری
4مهارت ها
5ميزان آشنایی با زبان خارجی
6پایان
Item 1

Item 1

میزان مهارت شما در

Item 1

شما می توانید فایل رزومه خود را در صورت تمایل ضمیمه نمایید.افراد واجد شرايط می توانند ، مشخصات و سوابق كاری خود را با ذكر رديف و عنوان شغلی مورد درخواست به ايميل recruitment@sunich.org ويا نمابر 88838553 ارسال نمايند.