شركت عاليفرد توليد كننده محصولات سن ايچ به منظور تصدی پست های سازمانی ذيل از افراد خلاق، خودانگيخته، علاقمند به يادگيری و
دانش آموخته از دانشگاه های معتبر جهت همکاری دعوت می نمايد .

ردیف عنوان شغلی محل اشتغال شرايط
1 كارشناس برنامه ریزی مواد تهران
 • دارای مدرك كارشناسی صنایع
 • حداقل 3 سال تجربه كار مرتبط
 • تسلط به فرایندهای برنامه ریزی مواد و MRP
2 رئیس بازرگانی خارجی تهران
 • دارای مدرك كارشناسی مدیریت بازرگانی
 • حداقل 8 سال تجربه كار مرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • تسلط كامل به فرایند خرید خارجی و واردات
3 كارشناس تحقیق و توسعه

ساوه

 • دارای مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد صنایع غذایی
 • حداقل 1 سال سابقه كارمرتبط
 • آشنایی با استانداردهای ایزو
 • تسلط به زبان انگلیسی
4 مدیر آزمایشگاه و كنترل كیفیت فیروزكوه
 • دارای مدرك كارشناسی و یا كارشناسی ارشد صنایع غذایی، شیمی و میكرو بیولوژی
 • حداقل 8 سال تجربه كار مدیریتی مرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • آشنایی با سیستمهای مدیریتی و استانداردهای ایزو
5 رئیس HSE ساوه
 • دارای مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و یا رشته های مرتبط
 • حداقل 7 سال تجربه كار مرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
6 رئیس برند

تهران

 • دارای مدرك كارشناسی بازاریابی و یا رشته های مرتبط
 • حداقل 6 سال تجربه كار مرتبط
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • تسلط به اصول مدیریت برند، سیستم های توزیع و توسعه محصول
7 سرپرست امور مشتریان و كلوپ تهران
 • دارای مدرك كارشناسی بازاریابی ، روزنامه نگاری و یا رشته های مرتبط
 • حداقل دارای 2 سال سابقه كار مرتبط
 • 25 - 35 سال سن
1اطلاعات شخصی
2مقطع تحصیلی
3سوابق کاری
4مهارت ها
5ميزان آشنایی با زبان خارجی
6پایان
Item 1

Item 1

میزان مهارت شما در

Item 1

شما می توانید فایل رزومه خود را در صورت تمایل ضمیمه نمایید.افراد واجد شرايط می توانند ، مشخصات و سوابق كاری خود را با ذكر رديف و عنوان شغلی مورد درخواست به ايميل recruitment@sunich.org ويا نمابر 88838553 ارسال نمايند.